айрилдим

  05:45

  Карим Соипов (Karim Soipov)Айрилдим

  04:42

  Хусан Каххоров (Husan Qahhorov)Айрилдим (Ayrildim) (2018)

  05:11

  Шохрух Рахимов (Shoxrux Raximov)Айрилдим сендан (Ayrildim sendan) (2018)

  05:45

  Карим Соипов (Muhammadkarim Soipov)Айрилдим (Ayrildim) (2011)