Mavluda Asalxo'jayeva

  04:31

  Мавлуда Асалхужаева (Mavluda Asalxo'jayeva)Согинаман (Sog'inaman) (2018)

  04:31

  Мавлуда Асалхужаева (Mavluda Asalxo'jayeva)Кет (Ket) (2018)

  04:51

  Мавлуда Асалхужаева (Mavluda Asalxo'jayeva)Интизор (Intizor) (2018)

  03:57

  Мавлуда Асалхужаева (Mavluda Asalxo'jayeva)Ёмгир (Yomg'ir) (2018)

  03:56

  Мавлуда Асалxужаева (Mavluda Asalxo'jayeva)Шоx бола (Sho'x bola) (2018)

  03:31

  Мавлуда Асалxужаева (Mavluda Asalxo'jayeva)Хоп (Ho'p) (2018)

  03:29

  Мавлуда Асалxужаева (Mavluda Asalxo'jayeva)Олов олов (Olov olov) (2018)

  03:23

  Мавлуда Асалxужаева (Mavluda Asalxo'jayeva)Согинаман (Sog'inaman) (2018)

  03:37

  Мавлуда Асалxужаева (Mavluda Asalxo'jayeva)Ажаб ажаб (Ajab ajab) (2018)

  03:23

  Мавлуда Асалxужаева (Mavluda Asalxo'jayeva)Севар едим (Sevar edim) (2018)

  03:48

  Мавлуда Асалxужаева (Mavluda Asalxo'jayeva)Еркатойим (Erkatoyim) (2018)

  03:18

  Мавлуда Асалxужаева (Mavluda Asalxo'jayeva)Gullola (1997)

  04:32

  Мавлуда Асалxужаева (Mavluda Asalxo'jayeva)Unutma (1997)

  03:37

  Мавлуда Асалxужаева (Mavluda Asalxo'jayeva)Salima (1997)

  03:59

  Мавлуда Асалxужаева (Mavluda Asalxo'jayeva)Dunyo (1997)

  04:37

  Мавлуда Асалxужаева (Mavluda Asalxo'jayeva)Mohigul (1997)

  03:57

  Мавлуда Асалxужаева (Mavluda Asalxo'jayeva)Хафаман (Xafaman)

  04:25

  Мавлуда Асалxужаева (Mavluda Asalxo'jayeva)Алдама (Aldama)

  04:27

  Мавлуда Асалxужаева (Mavluda Asalxo'jayeva)Бахор (Bahor)

  04:11

  Мавлуда Асалxужаева (Mavluda Asalxo'jayeva)Болам онанг карияпти (Bolam onang qariyapti)

  03:28

  Мавлуда Асалxужаева (Mavluda Asalxo'jayeva)Ерка Ошик (Erka Oshiq)

  03:21

  Мавлуда Асалxужаева (Mavluda Asalxo'jayeva)Коргим келади (Ko'rgim keladi)

  02:30

  Мавлуда Асалxужаева (Mavluda Asalxo'jayeva)Оила (Oila)

  03:10

  Мавлуда Асалxужаева (Mavluda Asalxo'jayeva)Коллар тепага (Qo'llar tepaga)

  04:56

  Мавлуда Асалxужаева (Mavluda Asalxo'jayeva)Сизим сизим (Sizim sizim)

  04:20

  Мавлуда Асалxужаева (Mavluda Asalxo'jayeva)Болалик (Bolalik)